Önsöz

Her geçen gün, toplumları bir arada tutan dinamikler ve ortak paydalar saldırıya uğramaktadır. Dolayısıyla, toplumsallığı kurmanın ve korumanın en bütünlüklü ve en güçlü araçlarından biri olan sinema, beraberinde sanat da bu saldırılardan fazlasıyla payını almaktadır.  Toplumun dönüşümünde büyük rol alan, iktidarlara karşı çok güçlü bir muhalefet yaratan sinema her dönemde iktidarların bastırmak ve sindirmek için ellerinden geleni yapmaktan geri durmadığı bir alan olmaktadır. Böylece, sinema toplumdan soyutlanarak iktidarın bir enstrümanı haline getirilmeye çalışılmaktadır. Kültürel ve sanatsal boyutta baskı ve sansürün bu kadar derinleştiği, sinemasal üretim ve dağıtım mekanizmalarının metalaştığı bu dönemde yapılan İstanbul Kürd Film Festivali dayanışmayı, birlikte üretip paylaşmayı temel hedefi olarak belirlemiştir. Bu amaçlarla gerçekleştirdiğimiz Festivalimiz: 

• Kürd sinemasının üretimine, gelişimine katkı sunmayı; 

• İstanbul’da, Kürd sinemacılar ile sinema severleri bir araya get irmeyi; 

• Kapitalist ilişkilenme ağına muhalif, alternatif bir sinema anlayışı ile yola çıkan Kürd filmlerini; komünal üretim ve paylaşım esasına dayalı bir amaçla toplumla buluşturmayı 

• Doğrudan ya da dolaylı sansüre uğramış Kürd filmlerinin halka ulaşmasına vesile olmayı; 

• Kürd sineması ile ilgili söyleşi, panel, atölye gibi etkinlikler yoluyla sinemacıların ve izleyicilerin bir araya gelmesini, öneri ve eleştiri yoluyla sinema kültürünün gelişmesini amaçlamaktadır.


Festivalimizde, herhangi bir etnik, inançsal, cinsel kimliği aşağılamayan; hayvan, bitki ve insan haklarına duyarlı olan, evrensel değerlere aykırı bir yaklaşım içermeyen her türde ve uzunlukta 33 filmi izleyiciyle buluşturacağız.
Siz değerli sinemasever dostlarımızı, festivalimize güç vermeye, Kürd sinemasına katkı sunmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz.

Mezopotamya Sinema

© 2019 Mezopotamya Sinema . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.