Mezopotamya Film Festivali


İstanbul, çok sayıda kimliğin ve topluluğun ortak hafızasından aktarılanlarla oluşan kültürel bir mozaik iken, günümüzde sanatsal bir üretim alanı olarak tek sesli, tek renkli bir kente dönüştürülmek istenmektedir. Oysa tıpkı insanlar gibi sanat da bir şehrin bileşeni ve hatta tamamlayıcısıdır.

Bu tek tipleşmeye karşı İstanbul’da alternatif kültürel direnme alanları açan birkaç film festivali düzenlenmektedir. Mezopotamya Film Festivali, var olan bu kültürel direnme alanlarına yeni bir soluk aldırmak amacı ile yola çıktı. Başta Kürt sineması olmak üzere kendi diliyle, kendi kültürel kodlarını ve imgelerini yaratan/yaratmaya çalışan bütün kimliklerin sinemasını, filmlerini izleyiciyle buluşturmayı hedefliyoruz.


Sinema, özgür bir aklın, bakışın ve vicdanın hareketli görüntüsüdür. Aynı zamanda bir ifade aracı olarak sinema, ‘görünmeyenin’, ‘örtük kalanın’, yeniden temsil bulduğu ve egemenin belirlediği sınırları aşarak farklı coğrafyalarda ortak paydalar kurabilmenin, yeni dinamikler yaratabilmenin yoludur.


Ana akım sinemanın üretim, dağıtım ve gösterim ağından farklı, tüm kültürlerin kendilerini sinema diliyle ifade ettiği bir buluşma ve dayanışma mekanı olarak Mezopotamya Film Festivali’nin gerekliliğine olan inancımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.